کارفرمایان در ارتباط با استفاده از کپسول آتش نشانی در محل کار باید تصمیمی حیاتی بگیرند. از آنجایی که خاموش کردن حریق امری خطرناک است، بعضی کارفرمایان ممکن است تصمیم بگیرند که تخلیه فوری کارکنان هنگام وقوع حوادث آتش سوزی می تواند بهترین کار ممکن باشد. ممکن است بعضی کارفرمایان در شرایطی باشند که خدمات آتش نشانی ناحیه محدود بوده و یا مسافت زیادی برای دسترسی به این خدمات وجود داشته باشد. بنابراین آنها می توانند سیستم های اعلام و اطفاء حریق و کارمندانی جهت استفاده از کپسول های آتش نشانی داشته و یا تیم آتش نشانی در محل داشته باشند. بر اساس سیاست های هر شرکت، استانداردهای ایمنی کار و اداره بهداشت به صورت های گوناگونی اجرا می گردد. در صورتی که کارفرما تخلیه سریع محل را مد نظر داشته باشد، آموزش پرسنل جهت آمادگی برای وقوع حوادث آتش سوزی و انجام اقدامات پیشگیری از وقوع آتش سوزی امری ضروری می باشد. در صورتی که کپسول های آتش نشانی در محل کار وجود داشته و پرسنلی برای استفاده از آنها در مواقع ضروری در نظر گرفته شده باشند و یا امکان استفاده از کپسول خاموش کننده برای تمام کارکنان وجود داشته باشد، رعایت استانداردهای لازم در مورد تعداد، محل نصب، نوع خاموش کننده، تست و نگهداری کپسول آتش نشانی و انجام تمرین نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی امری ضروری می باشد.

توزیع و نصب کپسول های آتش نشانی:

خاموش کننده های قابل حمل باید به گونه ای نصب شوند که به سادگی قابل دسترس باشند. آنها باید بر اساس پیش بینی اندازه و نوع حریق احتمالی انتخاب شوند. برای مشاهده انواع کپسول آتش نشانی کلیک کنید. فاصله طی شده برای دسترسی به کپسول آتش نشانی به نوع حریق بستگی دارد. برای حریق نوع A، مسافت طی شده توسط شخص برای دسترسی به خاموش کننده باید ۲۳ متر یا کمتر باشد. برای حریق نوع B، توزیع کپسول های آتش نشانی باید بگونه ای باشد که فاصله طی شده برای دسترسی به آنها ۱۵ متر یا کمتر باشد.

نگهداری، بازدید و تست کپسول آتش نشانی:

کارفرما موظف است اطمینان حاصل کند که تمام کپسول های آتش نشانی کاملاً شارژ و قابل استفاده بوده و در محل خود قرار داشته باشند. همچنین کارفرما مسئول بازدید، نگهداری و تست خاموش کننده های قابل حمل موجود در محل کار می باشد. کپسول های آتش نشانی باید دور از حرارت و تابش مستقیم نور خورشید و همچنین به دور از شرایط محیطی نامساعد مانند سرمای شدید و رطوبت نگهداری شوند. علاوه بر این، تست هیدرواستاتیک بدنه خاموش کننده باید فقط توسط شرکت مسئول شارژ کپسول آتش نشانی انجام شود. تست هیدرواستاتیک بدنه کپسول آتش نشانی جهت آگاهی از آسیب های ناشی از خوردگی داخلی، خوردگی خارجی و یا صدمه ناشی از ضربه یا سایر عوامل انجام می شود. این تست بر اساس نوع کپسول آتش نشانی متفاوت بوده و در فواصل زمانی خاصی انجام می شود. کارفرما موظف است خاموش کننده ها را جهت تست در اختیار شرکتهای معتبر و دارای مجوز قرار دهد تا از انجام صحیح تست بدنه کپسول آتش نشانی اطمینان حاصل گردد. همچنین تحت شرایط زیر انجام تست هیدرواستاتیک بدنه کپسول آتش نشانی ضروری می باشد:

1- در صورت انجام هرگونه تعمیرات بر روی خاموش کننده از جمله انجام جوشکاری یا استفاده از انواع چسب بر روی بدنه آن.

2- هنگامی که سیلندر یا پوسته کپسول آتش نشانی صدمه دیده باشد.

3- هنگامی که خوردگی باعث ایجاد حفره یا فرورفتگی در بدنه خاموش کننده شده باشد.

4- هنگامی که خاموش کننده داخل آتش سوخته باشد.

5- هنگامی که از کلرید کلسیم بعنوان پودر خاموش کننده در کپسول آتش نشانی با پوسته از جنس فولاد ضد زنگ استفاده شده باشد.

تمرین استفاده از کپسول آتش نشانی:

در صورتی که لازم است کارکنان هنگام آتش سوزی از کپسول آتش نشانی استفاده کنند، باید تمرین سالانه نحوه صحیح استفاده از خاموش کننده برای آنها انجام شود. برنامه تمرینی باید شامل انتخاب کپسول آتش نشانی مناسب، نحوه استفاده از خاموش کننده و خطرات آتش و مقابله با آتش باشد.