تحویل سفارش

تحویل کپسول آتش نشانی خریداری شده در شهر اصفهان بصورت رایگان توسط شرکت انجام می شود. برای سایر شهرها، ارسال کپسول آتش نشانی از طریق پست و باربری انجام شده و هزینه پستی بر عهده مشتری خواهد بود. همچنین تحویل کپسول آتش نشانی شارژ شده در شهر اصفهان به صورت رایگان می باشد.