ماده هالوژنه چیست؟

مواد هالوژنه متشکل از یک هیدروکربن حاوی عناصر هالوژن از جمله فلوئور، بروم، کلر و یا ید می باشند. با اضافه کردن اتم هالوژن، گاز مورد استفاده غیر قابل اشتعال شده و خاصیت خاموش کنندگی آن افزایش می یابد و در نتیجه می توان از آنها در کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن آتش استفاده نمود. هالون ۱۰۴ یا تتراکلرید کربن، اولین بار در سال ۱۹۰۰ بعنوان یک ماده خاموش کننده مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۱۰ در خاموش کننده های قابل حمل استفاده گردید اما از آنجایی این ماده سمی بود استفاده از آن ممنوع گردید. بعد از آن ترکیبات هالوژنه جدیدی ابداع شدند که بیشترین میزان مصرف مربوط به هالون ۱۳۰۱ و هالون ۱۲۱۱ بود. سیستم نامگذاری ترکیبات هالوژنه توسط واحد مهندسی ارتش ایالات متحده آمریکا ابداع شد. ارقام بیانگر ترکیب شیمیایی عامل هالوژنه است که از چپ به راست به صورت زیر می باشد:

رقم اول: تعداد اتم های کربن موجود در ماده شیمیایی

رقم دوم: تعداد اتم های فلوئور

رقم سوم: تعداد اتم های کلر

رقم چهارم: تعداد اتم های بروم

رقم پنجم: تعداد اتم های ید (در صورتی که حذف شده باشد به معنای عدم استفاده از آن است)

هالون چیست؟

هالون یک گاز فشرده است که به حالت مایع در آمده و با ایجاد اختلال شیمیایی در آتش از گسترش آن جلوگیری کرده و شعله های آتش را مهار می کند. این مواد هیچ اثری در محل باقی نگذاشته و کاملاً برای انسان بی ضرر می باشند. ترکیبات خاموش کننده هالوژنه معمولاً در خاموش کننده های قابل حمل و یا سیستم های اطفاء حریق ثابت برای محافظت از سیستم های الکترونیکی استفاده می شدند. عوامل هالون هنگام استفاده در آتش سوزی، به سرعت ناپدید شده و هیچگونه باقیمانده خورنده یا ساینده برجای نمی گذارند. به دلیل این ویژگی، خاموش کننده های هالوژنه آسیبی به تجهیزات الکتریکی حساس وارد نکرده و در نتیجه برای سالیان طولانی در صنعت از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار شدند. اگرچه این ترکیبات بعنوان عوامل خاموش کننده بسیار موثری شناخته می شوند، اما هالون های ۱۳۰۱، ۲۴۰۲ و ۱۲۱۱ بعنوان ترکیباتی شناخته می شوند که به لایه اوزون آسیب می رسانند. کپسول آتش نشانی هالوژنه برای مهار آتش نوع B و نوع C مناسب بوده و در اماکنی مانند اتاق سرور، هواپیما، کشتی ها، اتاق کامپیوتر و اماکن دارای تجهیزات الکترونیکی حساس مورد استفاده قرار می گرفتند اما از سال 1994 به دلیل اینکه ترکیبات هالون باعث صدمه جدی به لایه اوزون می شدند، تولید آنها متوقف شد. برای جایگزین کردن هالون، ترکیبات خاموش کننده آتش جدیدی ابداع شدند که خصوصیات خاموش کنندگی مشابه هالون ها را دارا باشند. از جمله ترکیبات مهار کننده آتش که جایگزین هالون ها شدند می توان به هالوترون، FE-36 و اینرجن اشاره کرد که این مواد به محیط زیست آسیبی وارد نمی کنند و ویژگی های خاموش کنندگی بسیار خوبی دارند. اینرجن ترکیبی از ۳ گاز طبیعی نیتروژن، آرگون و دی اکسید کربن است که آسیبی به لایه اوزون وارد نمی کند.